Saturday, September 20, 2008

Kod-kod lemak Babi

makanan yang halal akan menentukan takwa kita kepada Allah,sebab itulah dalam islam amat menekankan peri halal sesuatu barangan yang akan digunakan samaada sebagai sumber makanan dan minuman ataupun sebagai sumber pakaian kita namum adakah kita mengetahui sejauh manakah halalnya makanan yang kita bakal makan, dalam blog ini saya akan pamerkan kod-kod yang yang terdapat lemak babi, Produk-produk dengan kod tersebut adalah mengandungi lemak babi.

KOD-KOD EMULSI

e-codes
1. 100 21. 327 41. 47

2. 110 22. 334 42. 47

3. 120 23. 335 43. 47

4. 140 24. 336 44. 47

5. 141 25. 337 45. 48

6. 153 26. 422 46. 48

7. 160 27. 430 47. 48

8. 161 28. 431 48. 49

9. 210 29. 432 49. 49

10. 213 30. 433 50. 49

11. 214 31. 434 51. 49

12. 216 32. 435 52. 49

13. 234 33. 436 53. 54

14. 252 34. 440 54. 570

15. 270 35. 441 55. 572

16. 280 36. 470 56. 63

17. 300 37. 471 57. 63

18. 301 38. 472 58. 904

19. 325 39. 473 59. 920

20. 326 40. 474

Oleh itu, saya mohon kepada semua umat Islam untuk memeriksa terlebih dahulu bahan-bahan produk yang akan kita guna dan menyemal dengan daftar kod E-CODES berikut ini. Jika ditemukan kod-kod berikut ini dalam bar produk yang akan kita beli, maka hendaknya dapat dihindari karena produk dengan kod-kod tersebut dibawah ini mengandung lemak babi.

E100, E110, E120, E 140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234,
E252,E270, E280, E325,E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433,E434, E435, E436, E440,E470, E471, E472, E473, E474,

E475,E476, E477, E478, E481, E482, E483,E491, E492, E493,
E494, E495, E542,E570, E572, E631, E635, E904.

Adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam untuk mengikuti syariat Islam dan juga memberitahukan maklumat produk ini kepada saudara kita.