Sunday, January 31, 2010

TULIS SURAT KEPADA PM


Jom murid-murid SKSC sama-sama kita meriahkan peraduan menulis surat kepada PM..


seterusnya..

Tuesday, October 20, 2009

PERKHEMAHAN PERDANA 2009 : PERINGKAT SKSCBagi memastikan visi dan misi tercapai selaras dengan kehendak KPM maka satu Program Perkemahan Perdana Peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka telah diadakan bertujuan untuk memantapkan JERI (Jasmani,Emosi,Rohani,Intelek) murid-murid sksc.Dengan objektif murid-murid yang berjaya mengikuti perkhemahan ini dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam konteks kehidupan setiap hari. Perkhemahan ini akan diadakan seperti ketetapan berikut;Tarikh : 22,23 dan 24 Oktober 2009

Tempat: Padang SKSC.
seterusnya..

Thursday, October 01, 2009

PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR DAN PENGETUA

Semua Ketua Jabatan/Bahagian,
Kementerian Pelajaran Malaysia

Semua Pengarah Pelajaran Negeri

Semua Pegawai Pelajaran Daerah


Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,


PRINSIP-PRINSIP BARU PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR DI SEKOLAH RENDAH DAN PENGETUA DI SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bil. 10 Tahun 2009 yang bersidang pada 15 Julai 2009 telah bersetuju untuk mewujudkan satu dasar yang lebih komprehensif, adil, saksama dan telus bagi laluan kerjaya Guru Besar di sekolah rendah dan Pengetua di sekolah menengah. Berikutan daripada keputusan tersebut, prinsip-prinsip baru pengisian jawatan Guru Besar di sekolah rendah dan jawatan Pengetua di sekolah menengah telahpun diluluskan melalui Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM Bil. 13 Tahun 2009 yang bersidang pada 26 Ogos 2009. Sehubungan dengan itu, surat siaran ini bertujuan untuk memaklumkan prinsip-prinsip baru pengisian jawatan Guru Besar di sekolah rendah dan jawatan Pengetua di sekolah menengah.

3. Prinsip-prinsip baru pengisian jawatan naik pangkat Guru Besar di sekolah rendah dan Pengetua untuk sekolah menengah adalah seperti berikut:

3.1 Prinsip-Prinsip Baru Pengisian Jawatan Naik Pangkat Guru Penolong Kanan Dan Guru Besar Di Sekolah Rendah

3.1.1 Pengisian Jawatan Guru Penolong Kanan (GPK) dan Guru Besar (GB) Gred DGA32

(a) Pengisian jawatan GPK dan Guru Besar gred DGA32 akan dibuat secara pemangkuan oleh calon gred DGA29 ataupun pengisian oleh calon Gred DGA32 Time Based.

(b) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) gred DGA29 boleh memohon untuk urusan pemangkuan jawatan GPK atau Guru Besar gred DGA32. Walaubagaimanapun, keutamaaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas pentadbiran mengikut salah satu daripada bidang-bidang seperti berikut :

(i) Guru Penyelaras Bistari
(ii) Guru Perpustakaan/Media
(iii) Guru Data
(iv) Guru Disiplin
(v) Setiausaha Peperiksaan
(vi) Guru Darjah
(vii) Guru Kanan Mata Pelajaran
(viii) Guru Bimbingan

(c) Mana-mana pegawai gred DGA32 di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Bahagian di KPM yang mempunyai pengalaman sebagai Guru Besar atau GPK juga boleh memohon untuk pengisian jawatan GPK atau GB gred DGA32.

3.1.2 Pengisian Jawatan Guru Besar Gred DGA34

(a) Keutamaan diberikan kepada Guru Besar gred DGA32 dan GPK gred DGA32 dalam urusan pemangkuan / kenaikan pangkat ke gred DGA34.

(b) Mana-mana pegawai gred DGA32 di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Bahagian di KPM yang mempunyai pengalaman sebagai Guru Besar atau GPK juga boleh memohon untuk urusan pemangkuan bagi mengisi jawatan Guru Besar gred DGA34.

(c) Mana-mana pegawai gred DGA34 di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Bahagian di KPM yang mempunyai pengalaman sebagai Guru Besar atau GPK juga boleh memohon untuk pengisian jawatan Guru Besar gred DGA34.

3.1.3 Pengisian Kuota Guru Besar Cemerlang Gred DGA38 (KUP)

(a) Pengisian kuota Guru Besar Cemerlang gred DGA38 (KUP) hanya dibuat dari kalangan Guru Besar gred DGA34 yang berkaliber dan telah menunjukkan prestasi yang cemerlang.

3.1.4 Carta yang menunjukkan laluan kerjaya Guru Besar secara lebih jelas adalah seperti di Lampiran A.

3.2 Prinsip-Prinsip Baru Pengisian Jawatan Naik Pangkat Guru Penolong Kanan Dan Pengetua Untuk Sekolah Menengah

3.2.1 Pengisian Jawatan Guru Penolong Kanan (GPK) / Ketua Bidang (KB) Gred DG44

(a) Pengisian jawatan GPK / KB gred DG44 akan dibuat secara pemangkuan oleh calon gred DG41 ataupun pengisian oleh calon DG44 Time Based .

(b) PPPS gred DG41 boleh memohon untuk urusan pemangkuan jawatan GPK / KB gred DG44. Walaubagaimanapun, keutamaaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas pentadbiran mengikut salah satu daripada bidang-bidang seperti berikut :

(i) Guru Penyelaras Bistari
(ii) Guru Perpustakaan/Media
(iii) Guru Data
(iv) Guru Disiplin / Kaunselor
(v) Setiausaha Peperiksaan
(vi) Guru Tingkatan
(vii) Guru Kaunselor
(viii) Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

(c) Mana-mana pegawai gred DG44 di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Bahagian di KPM yang mempunyai pengalaman sebagai GPK / KB juga boleh memohon untuk pengisian jawatan GPK / KB gred DG44 secara pertukaran setara.

3.2.2 Pengisian Jawatan Pengetua Gred DG48

(a) Pengisian jawatan Pengetua gred DG48 akan diberi keutamaan kepada GPK gred DG44 dalam urusan pemangkuan ke gred DG48.

(b) Ketua Bidang gred DG44 yang berkebolehan juga boleh memohon untuk memangku jawatan Pengetua gred DG48 dalam urusan pemangkuan ke gred DG48.

(c) GPK dan Ketua Bidang gred DG48 (KUP) juga boleh memohon untuk pengisian jawatan Pengetua gred DG48.

(d) Mana-mana pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Bahagian di KPM yang mempunyai pengalaman sebagai GPK atau Ketua Bidang (KB) boleh memohon untuk pengisian jawatan Pengetua gred DG48 samada melalui urusan pemangkuan DG44 ke DG48 atau pertukaran setara gred DG48.

3.2.3 Pengisian Jawatan Pengetua Gred DG52

(a) Pengetua gred DG48 atau Penolong Kanan Tingkatan 6 gred DG48 atau GPK / KB gred DG48 (KUP) yang berkaliber dan telah menunjukkan prestasi yang cemerlang boleh memohon untuk pengisian jawatan Pengetua gred DG52 melalui urusan pemangkuan ke gred DG52.

3.2.4 Pengisian Kuota Pengetua Cemerlang Gred DG52 (KUP)

(a) Kuota Pengetua Cemerlang gred DG52 (KUP) hanya akan diperuntukkan kepada Pengetua yang telah dinaikkan pangkat ke gred DG48 dan telah berkhidmat sebagai Pengetua gred DG48 selama 3 tahun berturut-turut dan berpotensi untuk meningkat maju.

3.2.5 Pengisian Kuota Pengetua Cemerlang Gred DG54 (KUP)
(a) Kuota Pengetua Cemerlang gred DG54 (KUP) akan diisi oleh Pengetua yang telah dinaikkan pangkat secara hakiki ke gred DG52 ataupun oleh Pengetua Cemerlang gred DG52 yang telah dinaikkan pangkat dalam gred yang berkenaan.

3.2.6 Pengisian Kuota Pengetua Cemerlang JUSA C (KUP)

(a) Jawatan Pengetua Cemerlang JUSA C akan hanya diisi oleh Pengetua Cemerlang gred DG54 (KUP) yang telah dinaikkan pangkat dalam gred berkenaan.

3.2.7 Pengisian Jawatan Hakiki Gred DG54 oleh Pengetua Gred DG52 (Hakiki)

(a) Pengetua gred DG52 (Hakiki) boleh memohon untuk urusan pemangkuan ke gred DG54 bagi mengisi jawatan-jawatan pengurusan dan pentadbiran gred DG54. Sebagai contoh jawatan-jawatan hakiki gred DG54 adalah seperti berikut :

(i) Timbalan Pengarah Bahagian di KPM / IAB gred DG54;
(ii) Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri gred DG54;
(iii) Pegawai Pelajaran Daerah Wilayah Persekutuan gred DG54; dan
(iv) Pengarah IPGM / Kolej Matrikulasi.

3.2.8 Carta yang menunjukkan laluan kerjaya Pengetua secara lebih jelas adalah seperti di Lampiran B.

4. Tarikh berkuat kuasa prinsip-prinsip baru mengenai pengisian jawatan Guru Besar di sekolah rendah dan Pengetua di Sekolah Menengah ini adalah mulai 27 Ogos 2009.

5. Di atas segala kerjasama Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan di dalam mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut di atas adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang Ikhlas,
( TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM)
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysiaseterusnya..

Wednesday, September 09, 2009

Lailatul Qadar


Hari ini apabila ustaz masuk ke kelas kelihatan murid-murid tahun 4B5 begitu layu dan letih,mungkin kerana berpuasa bisik hati kecil ku.Dalam keadaan yang begitu aku ligat untuk mencari idea bagaimana nak mengalihkan pemikiran murid-murid terhadap rasa lapar..Baiklah hari ni ustaz akan ceritakan kepada kamu kisah lailatul qadar.Siapa yang dah tahu boleh datang depan ceritakan pada sahabat-sahabat kamu..Amirul lantas bangun dan berkata..ustaz lah yang cerita kat kami..baru best..sambil kawan-kawannya yang lain mengiakan.Baiklah ustaz akan ceritakan kepada kamu mengena lailatul qadar.

Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar, Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada Malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!" (Quran, Al-Qadr 97: 1-5)

Malam lailatul qadar ialah adalah malam dibukanya seluruh pintu kebaikan, didekatkannya para kekasih Allah, didengarkannya permohonan dan dijawabnya segala doa, amal kebaikan pada malam itu ditulis dengan pahala sebesar besarnya, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk mencarinya dengan bersungguh-sungguh..murid-murid tergaman mendengarnya lantas zainab mencelah..kalau macam tu ustaz saya nak berdoa supaya saya jadi cantik dan kulit saya putih...?ustaz tersenyum sambil melurutkan janggut yang tinggal tak berapa banyak lagi...bukan macam tu zainab! yang Allah dah takdirkan kepada kita sudah tercatat iaitu qada Allah.Tapi kita bukan sahaja berdoa kepada Allah supaya cantik rupa paras tetapi supaya cantik akhlak dan putih iman.Berkata saya untuk mengalihkan pandangan zainab tadi..hamdan pula menyampuk..kalau macam tu malam ni saya doa pada tuhan biar saya jadi pandai macam ustaz..bolehkan?? ustaz..Boleh, apa saja yang kita doakan insyaallah akan dimakbulkan Allah asalkan doa kita bukan untuk bertujuan jahat,jawab saya..baiklah murid-murid bila akan berlakunya malam lailatul qadar..iaitu disekitar bilangan sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan.bermakna bermula dari 20 ramadan sehinggalah berakhirnya puasa kita mesti cari malam itu..mudah-mudahan kita dipertemukan oleh allah...belum sempat saya menyambung cerita lonceng sudah pun berbunyi menandakan peralihan waktu matapelajaran lain.Baiklah murid-murid siapa yang mahu mencari malam lailatul qadar kenalah rajin berjaga malam mengerjakan solat sunat hajat,tahajud dan sebagainya..insyaallah kita dipertemukan dengan malam lailatul qadar.Baiklah kita akan sambung cerita lailatul qadar pada waktu lain..semua bangun...syukran lakaya ustaz bergema melaungkan ucapan terima kasih.

Ustaz terus termanggu mengenangkan kata-kata zainab tadi yang ingin berdoa supaya dirinya cantik dan putih.Hati ini mahu menangis bila mengenangkan nasib zainab yang dilahirkan kedunia dengan keadaan cacat rupanya dan kulit yang kehitaman amat berbeza sekali dengan murid-murid perempuan lain.Ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui dari apa yang manusia tidak ketahui..doaku..sambil air mata ku mengalir.."Ya Allah, tolonglah kami untuk tabah melakukan ibadah pada malam kemuliaan. Berikan kepada kami berkat kebajikannya. Ampunilah kami.Terimalah permohonan kami agar Engkau berkenan membebaskan kami semua dari siksa neraka. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang maha mendengar dan yang maha mengabulkan doa. Semoga shalawat dan salam sejahtera Allah senantiasa terlimpah bagi hamba dan Rasul-Nya yang mulia Muhammad SAW".

Inilah hikmah dan rahmat yang tersembunyi yang dijadikan allah.Allah jadikan malam lailatul qadar tapi allah rahsiakan harinya,supaya manusia yang dahagakan rahmat Allah akan bermunajat mencari malam tersebut.Malam yang lebih baik dari seribu bulan.Bayangkan sekali sahaja kita bertemu dengan malam itu maka kita akan mendapat rahmat berganda melebihi seribu bulan yang telah Allah janjikan dalam surah Al-Qadar.Berbalik kepada kisah zainab tadi marilah kita merenungi bahawa bukan apa yang kita minta pada malam itu akan mengubah segalanya kerana itu adalah Qada Mubran yang ditetapkan oleh Allah.Namun demikian sebagai hambanya yang beriman kita masih ada masa untuk kita dapatkan dan rebutkan apa yang dikatakan doa mustajab pada malam itu..berdoalah supaya kita ditetapkan iman,mati dalam islam,dipanjangkan umur,dilapangkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik.Persoalan Kenapa Allah taala jadikan lailatul qadar kepada umat muhammad s.a.w sahaja dan bukanlah kepada umat lain seringkali bermain dikotak fikiran setiap manusia.Inilah kerana kehebatan dan keagungan Nabi kita sebagai Kekasih Allah.Kalau difikirkan dengan akal kita yang cetek ini manakan mungkin kita akan berikan sesuatu yang tidak berguna untuk orang yang kita sayangi.Mestilah dibelikan hadiah yang mahal-mahal,rantai emas,berlian dan intan.Apatah lagi Nabi yang begitu dekat dengan Allah semestinya lah diberikan sesuatu yang mahal oleh Allah kepada kekasihnya Muhammad s.a.w.Lailatul Qadar dapat dinikmati oleh seluruh manusia akhir zaman,asalkan kita rajin mencarinya.Hadiah terbesar juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad kepada umatnya.Maka tidak hairanlah apabila samapai akhir Ramadan Nabi sendiri akan berjaga malam dan tidak tidur kerana sayangkan Lailatul Qadar ,akan tetapi umat hari ini hampir berlawanan dengan sunnah nabi, berjaga malam semata-mata untuk melihat perlawanan bola sepak dan tayangan larut malam.Sayangnya waktu yang terluang...gunalah masa yang ada untuk bertafakur,berzikir dan beribadah kepada Allah selagi nyawa masih ada.Buat anak muridku bernama Zainab sesungguhnya anda hamba yang dikasihi Allah dan orang yang dikasihi Allah akan diuji keimananya.Mudah-mudahan kita ditemukannya....dengan Lailatul Qadar.Semoga kisah zainab dengan Amirul dapat dijadikan sebagai renungan kita sebagai manusia yang lemah."Kalau Allah kehendaki dan ingin memberikan sesuatu cukuplah dengan katanya 'kun fayakun' maka akan jadilah tetapi sebagai manusia ikhtiar dan usaha seharusnya ada dalam pegangan diri dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah agar permintaan dan harapan kita akan mendapat perkenan dari Allah.catatan dari ilham rasa Ustaz Mohd suffian.Penulis ialah guru Pendidikan Islam SKSC

seterusnya..

Friday, September 04, 2009

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN UPSR 2009


Tanggal 8/09/2009 merupakan satu detik yang penuh dengan cabaran.Pada tanggal itulah anak-anak kita akan menghadapi peperiksaan UPSR bagi tahun 2009.Semoga ALLAH lapangkan fikiran mereka serta diberi pertolongan dalam menghadapi peperiksaan tersebut.Kamu guru-guru SKSC dengan penuh takzimnya mengharapkan agar anak-anak didik beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan ini nanti.Sebagai muslim kita wajar berdoa kepada Allah setelah berusaha dengan penuh daya dan tenaga.Seterusnya selepas kita berdoa maka hendaklah kita bertawwakal kepada Allah.Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan..


seterusnya..